Zatražite ponudu za drvni pelet preko web stranica

Paleta sadrži 78 vreća od 15 kg odnosno 1.170 kg drvnog peleta

OGRANIČENE KOLIČINE:
Zbog velike potražnje na drvni pelet, ograničili smo otpremu na 4 palete po kućanstvu. Sljedeća narudžba je moguća za 30 dana.

Prodaja vreća od 15 kg (do 40 vreća) vrši se u sklopu tvornice unutar radnog vremena i nije potrebna prethodna najava.

DOSTAVA:
Ne vršimo uslugu dostave, pelet je potrebno preuzeti u tvornici uz prethodno plaćanje i najavu unutar radnog vremena

NARUDŽBA: 
Minimalna narudžba je 1 paleta, maksimalno 4 palete.

UVJETI PRODAJE:
Moderator d.o.o. ima pravo promijeniti cijenu i raspoložive količine do trenutka izdavanja računa. Ova stranica služi samo kao rezervacija količina i nije obvezujuća.

O nama

Tvrtka Moderator d.o.o. bavi se proizvodnjom i prodajom peleta od 2012. godine.
Godišnji kapcitet proizvodnje peleta iznosi 40.000 tona koji se plasira na tržište Hrvatske, Italije, Austrije i Slovenije.

U proizvodnji se koristi najmodernija tehnologija za proizvodnju peleta, a sirovina dolazi isključivo iz šuma Republike Hrvatske.

Kvaliteta

Kvaliteta peleta u EU izražava se certifikatom ENplus koji razvrstava pelet u različite kategorije kvalitete i cijene. ENplus norma jedina je priznata i kvalificirana službena norma u EU, i on a je dokaz i garancija kvalitete peleta, a grupirana je u klase A1, A2 i B.